Menu Close

Što je SEDM postupak?

SEDM (Sinking Electrical Discharge Machining) ili ronilačka elektroerozija je postupak u kojem u obradak i alat čine alat s različitim nabojima između kojih se izvode električna pražnenja. Tijekom postupka oslobađa se toplinska energija, što uzrokuje da materijal obradka, djelomično i sa strane elektrode, omekša, otopi, raspadne i djelomično ispari na mjestu električnog pražnjenja. Dobiveni materijal se uklanja s površine obradka pomoću električnih, termalnih i hidrodinamičkih postupaka. INFORMACIJE O SEDM POSTUPKU