Menu Close

Izrada „katalog“ SEDM tehnologija

Također izradimo za vas „katalog“ SEDM tehnologiju.
Primjer: ako obrada sa t.z. “Standardnom” tehnologijom uzima 100% vremena obrade, prema našem iskustvu t.z. “Katalog” tehnologija skraćuje vreme obrade za 20-40%, a trošenje elektroda smanjuje se i do 50%.

Ovo činjenica je vrlo važna tada, kada se izrađuju više gnijezda s istim oblikom elektrode. Sa t.z. “katalog” tehnologijom čete  uštedjeti na vremenu obrade SEDM postupka, pa i troškovima proizvodnje elektroda.
Za daljnje informacije kontaktirajte nas.