Menu Close

Uređaj EDM 3AM

Uređaj sa imenom “EDM 3AM”  eliminira mogućnost abnormalnih  električnih pražnenja, sa njime se proces sprovodi  sigurno i stabilno.   Uređaj radi na  na parovima  elektroda elektroda od ECu-čelik, Grafit- Čelik; Ecu – Al;  Grafit- Al;  Čelik – Čelik i kod pulsnih vremenima na  pozitivni polarnost napona  od 5-1000 mikro sekundi i pulsne struje od 2-400 Ampera.

Objašnjenje: Problemi nastaju tijekom procesa EDM-a, jer se struje koje teku između elektrode i obradaka mogu podijeliti u dvije skupine:

  • korisne struje pomoću kojih impulsi postižu predviđenu apstrakciju materijala, uz predviđenu hrapavost površine i optimalno strošenje elektrode;
  • štetne struje s nenormalnim impulsima struje oštete radnu površinu. Smanjuje se uklanjanje materijala, povećava se istrošenje elektrode te oštećenje radne površine i elektrode takodjer. Ako ne djelujemo odmah i ne prekidamo takav proces, postoji lokalizirani kolaps na obradak. Kada elektroda dolazi zbog toga izvan dielektrične tekućine,  vatra je neizbježna.

VAŽNO:  Uređaj,  ne zahtijeva dodatnu intervenciju operatera, kao  neki uređaji na tržištu, jer radi potpuno automatski. Sa EDM 3AM postižemo stabilni SEDM proces s optimalnom učinkovitošću, bilo na vašem starom ili novom SEDM stroju.  Kupovina  uređaja će se – na temelju istraživanja tržišta od naših kupaca – povratiti u roku od 3-6 mjeseci od korištenja.